Contoh Pidato Sambutan wakil Panitia PHBI Bahasa Jawa

Contoh Pidato Sambutan wakil Panitia PHBI Bahasa Jawa

31 Mar 2019
Contoh Pidato Sambutan wakil Panitia PHBI Bahawa Jawa

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أسرى ليلا مصاحبا جبريلا بالمسجد الأ قصى فى تلك الليلة وبمعراجه الى السماء الا على
اللهم صل على سيدنا محمد صادق الوعد والمقال وذالمقام العالى بطيب الأفعال وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان .
أما بعد . قال الله تعالى فى القرأن الكريم

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وقال ايضا.
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ


Hadrotal Mukarromin wal muhtarmin poro alim poro Ulama Alladzinahum Warostatul anbiya Wabil Khusus Sohibul Fadilah Wal Karomah Panjenenganipun Bpk KH AKP. Pujiono S.H.MM, saking Cilacap ingkang sareng-sareng kito tenggo Fatwa soho Mauidzoh hasanahipun,

Ingkang kawulo hurmati.
 • Panjenenganipun Al mukarrom Romo KH Ismail Abdus Somad,
 • Panjenenganipun Al mukarrom Romo KH Hasan Bisyri
 • Panjenenganipun Al mukarrom Romo KH Ahmad Samhaji
 • Panjenenganipun Al mukarrom Romo Kiyai Hilal Iskandar
 • Lan poro Bopo Kiyai sak lintunipun ingkang mboten saged kawulo sebat setunggal dalah setunggal asma Karimipun ingkang tansah kawulo cadong barokah manfaat ngilmunipun ugi ingkang kawulo mulyaaken,
 • Ingkang Kawulo Hormati Pengasuh sekaligus Ta’mir Musholla AL-Fajar Dukuh Taleban Bpk Kaum Marsono,
 • Ingkang Kawulo Hormati Panjenenganipun Bpk Agus Sujoko B.A Selaku Kepala Desa Kuwayuhan utowo Ingkang Mewakili
 • Dumateng Ketua MUSPIKA pejagoan ingkang kawulo hormati,
 • Pejabat pemerintahan soho perangkat ipun, mitra kerjanipun, ketua BPD sarto anggotanipun ingkang tansah kawulo taati menggah peraturanipun Ingkang kawulo hormati ugi,
 • Sesepuh pini sepuh soho kesepuhan ingkang Kawula hurmati ugi
 • Poro rawuh kakung miwah putri ingkang tansah kawulo hormati Ugi,
Kepareng kawulo matur jumantoko wonten ngarso panjenengan sedoyo mboten sanes minongko pamurihipun saking sederek Panoto Adicoro supados matur mewakili saking sederek Panitia, Pengetan Isro Mi’roj Nabi Agung Muhammad SAW,

Nanging  sak derengipun dalem matur samangke mbok bilih katah kekiranganipun, katah klenta-klentunipun atur lan mboten saged runtut, kirang alus, kirang pas dumateng manah panjenengan sedoyo, Saestu-estu Saking kawulo pribadi nuwun agunge pangapunten,

Lan sak derengipun kawulo ngelabeti matur dados pamundutipun sederek Panitia, monggo kito sareng-sareng nglahiraken raos syukur wonten ngarso dalem Alloh subhanahu wata’ala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kerohmatan, kenikmatan, taufik, hidayah soho ‘inayahipun dumateng kulo lan panjenengan sedoyo, hinggo wonten ndalu meniko kulo lan Panjenengan sedoyo saged pinanggih makempal wonten meniko majlis dalam rangka Ijabatudda’wah wonten Acoro Pengetan Isro Mi’rojipun Nabi Agung Muhammad Saw ingkang sesarengan kalian Ruwahan, Kangge Maujudaken Raos Syukur bil a’mal Kulo lan Panjenengan Sedoyo dumateng Alloh Subhanahu Wata’alala.

Sholawat lan salam mugi-mugio kaunjuk dumateng junjungan kito nabi agung Muhammad Saw,  ingkang pundi kawulo lan panjengan sedoyo dados umattipun ingkang tansah ngajeng-ngajeng Syafaatipun Wonten Dunyo, lan Akhirat langkung-langkung Syafaatul Udzma benjang wonten yaumul Qiyamah, mugi-mugio kawulo lan panjengan sedoyo dadoso ummat ingkang nampi Syafaatipun puniko,
Allohumaa Amin.

Poro rawuh ingkang kawulo hormati,

Kawulo atas nami Panitia
1. Sepindah ngaturaken sugeng rawuh Ahlan Wasahlan Bi Hudlurikum Sugeng Pinanggih lan Sugeng Lenggah ugi
 • Matur agunging panuwun dumateng poro rawuh sedoyo ingkang sampun kerso nyisihaken wekdal kangge ngrawuhi menopo ingkang dados Undanganipun sederek Panitia wonten ndalu meniko, Mugio Jengkar Panjenengan sedoyo saking dalem dumugi meniko Panggenan saestu-estu kereken amal ibadah, amal ingkang ambeto manfaat lan maslahah soho andadosakan amal silaturrohim ingkang dipun tampi wonten Ngarso dalem Alloh Subhanahu Wa taala. Allohumma Amin.
 • Sa terasipun rawuh panjengenan sedoyo wonten mriki dipun suwuni doa restunipun mugi-mugio kulo sak konco anggenipun ngawontenakan Pengetan Isro wa Miroj wonten ndalu meniko saged mlampah kanti lancar wiwit awal dumugi akhir mboten wonten alangan setunggal punopo.
2. Kaping kalihipun kawulo atas nami panitia 
 • Matur agunging panuwun dumateng warga Rt-03 rw 03 dukuh Taleban lan sekitaripun, mboten kesupen dumateng poro rawuh sedoyo ingkang sampun maringi pambiyantu nopo kemawon dumateng sederek panitia kangge ngawontenaken Pengetan wonten ndalu meniko, inggih saking bondo, tenogo fikiran lan sak lintunipun, Sehinggo tanpo bantuan saking poro rawuh sedoyo, sederek panitia mboten saged mlampah piyambak,
 • Kawulo atas nami wakil panitia mboten saged mbales nopo-nopo namung saged ndedungo mugi-mugio lantaran amal sae panjengen dadosaken amal soleh amal ingkang ketampi wonten ngarso dalem alloh subhanahu wataala kanti “Jazakumulloh Ahsanal Jaza Jazaan Kastiro
3. Ingkang Terakhir.
 • Kawulo atas nama wakil panitia ugi nyuwun agunging pangapunten dumateng poro rawuh sedoyo anggenipun ngaturi panjengenan sedoyo estu katah kekiranganipun saking segi nopo kemawon, inggih papan palenggahan, pasugatan lan sa ube rampenipun sedoyo meniko kirang sempurno, pramilo kekirangan meniko saged dipun tembel kanti lantaran rawuhipun panjenengan sedoyo wonten ndalu meniko.
 • Ugi mboten saged  maringi papan palenggahan lan pasugatan ingkang istimewa soho mboten saged nyangoni kondur panjenengan sedoyo sak mangke, 
 • Namung saged sareng-sareng ngaos kanti ngrawuhaken panjengenipun Almukarrom Bpk K Pujiono S.H.MM, saking Cilacap
 • Mugi-mugi menopo ingkang bade dipun aturaken sak mangke, kulo lan panjengan sedoyo saged mendet hikmahipun lan dados tambahipun taqwa  dumateng gusti alloh swt sekaligus kangge nambah mahabbahipun dumateng junjungan kito nabi agung Muhammad saw.

Poro rawuh ingkang kawulo hormati,

Kirang pantes kawulo matur katah-katah wonten ngarso panjenengan sedoyo amargi wekdal ingkang sakwektawis ndalu, lan ugi tesih katah runtutanipun acara wonten ndalu meniko,

Pramilo meniko cekap semanten lan mekaten ingkang saged kawulo aturaken dumateng poro rawuh  sedoyo,

Sepindah malih kawulo atas nami wakil sangking panitia Pengetan Isra' Mi'raj anggenipun matur wonten ngarso penjengn sedoyo katah kekiranganipun, katah klenta-klentunipun atur lan mboten saged runtut, kirang alus, kirang pas dumateng manah panjenengan sedoyo, Saestu-estu Sedoyo panitia wabil khusus kawulo pribadi nuwun agungen pangapunten, Kawulo akhiri.


بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية 
والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته